Villkor för användning

Villkor för användning av vår webbplats och vad som gäller och accepteras av dig som besökare eller kund genom att surfa, besöka och använda den här webbplatsen.

Länkar

Vi länkar ut till andra webbsidor samt till tredje part, men tar inget ansvar för informationen eller säkerheten på dessa sidor. Vidare kan inte informationen på dessa sidor inte garanteras mot vilseledande information eller faktafel. Alla länkar ut från den här webbplatsen besöks på eget ansvar.

Innehåll

Innehållet på våra sidor ändras löpande och utan förvarning. Vi kan därför inte garantera att informationen stämmer eller är aktuell över tid. Detsamma gäller produktinformation. Vi kan heller ej garantera riktigheten i material från leverantörer eller från tredje part.

Guider och anvisningar

Alla våra guider, anvisningar och artiklar ska endast ses som exempel och de kan inte garantera dig som kund resultat. Alla guider och anvisningar används eller följs på eget ansvar mot bakgrund av deras tänkta användning som exempel. De förutsätter också att du kan handskas med verktyg och vassa föremål, och Alldo Group Sweden AB kan inte hållas ansvarig för skada eller förlust som uppstår direkt eller indirekt på grund av våra guider, artiklar eller anvisningar.

Ansvar

Besök av vår hemsida sker på egen risk, och vi kan inte garantera att de programvaror som används är felfria, då de tillhandahålls av våra leverantörer. Alldo Group Sweden AB ska inte hållas ansvarig under några som helst förhållanden, för eventuell förlust av förtjänst vare sig indirekt, tillfälligt till följd av skador som uppstår på grund av eller i samband med vår hemsida, eller i samband med användande av tjänster på denna hemsida.

Medgivande

Genom att skapa ett konto och fylla i dina uppgifter, samtycker du till att dina personuppgifter lagras och används av oss, i syfte att kunna fullgöra våra åtaganden till dig som kund hos oss, samt för elektronisk marknadsföring till dig. Du kan när som helst ändra dina kunduppgifter (inklusive avbeställa utskick av nyhetsbrev) genom att logga in på "Mina sidor" med ditt användarnamn och lösenord.

Friskrivning

Alldo Group Sweden AB ska inte hållas ansvarig för någon form av skada (inklusive skada för förlust av förtjänst, förlust av information och eller avbrutna affärer och förbindelser) som uppstår beroende på användande av eller oförmåga att använda materialet, tjänster och funktioner från tredje part, webbsidan inkl. alla dess program, funktioner eller tjänster under några som helst förhållanden.